"Grafologi nørd" af Carina Randeris

Grafologi for begyndere

Vidste du, at mennesket er den eneste art, som kan skrive? Eller at der ikke er to mennesker der skriver nøjagtig ens? Selv finder jeg det enormt fascinerende, hvordan vores håndskrift er en forlængelse af vores kropssprog. Gennem skriften kan man afkode flere forskellige personlighedstræk – helt uden at have mødt afsenderen af det skrevne.
Grafologi, som kommer af græsk og betyder: læren om at skrive, er vist stadig ikke rigtig anerkendt som en videnskab. Alligevel bruges det ofte som et værktøj i kriminalsager og der indsamlet en masse empiri indenfor feltet. Jeg vil ikke gøre mig til herre over, hvorvidt det er en ægte videnskab eller ej. Selv læser jeg bare om emnet, fordi det er uhyre interessant og fordi jeg er frygtelig nysgerrig og interesseret i psykologi!

Nedenfor har jeg skrevet et lille udpluk af, hvad jeg ved (takket være Anne Lise Gardes lærebog i grafologi). Der er meget mere end det jeg har skrevet her – men som overskriften siger, så er det for begyndere. Dernæst skal det lige siges – inden du psykoanalyserer din kæreste eller en af dine søskende – at man ikke kan basere de nedenstående punkter på en enkelt post-it note, men at man bliver nødt til at indsamle en større mængde håndskreven tekst for at få et ”gennemsnit”, så at sige. Lad os begynde!

Femten afslørende træk ved din håndskrift:

Signatur

1) Din signatur – også kaldet underskrift, er en offentlig persona og ikke dit generelle hverdags-jeg. Din signatur er dit ønske om, hvordan andre mennesker skal opfatte dig. Afviger din signatur fra, hvordan din generelle håndskrift ellers ser ud, så er det et tegn på, at dit eget selvbillede og hvem du i virkeligheden er, ikke stemmer overens. Matcher din håndskrift og signatur derimod, så er det et tegn på integritet. Du er, hvad du giver dig ud for at være.

2) Nu hvor vi er ved signatur, så kan jeg fortælle dig, at det første bogstav i ens underskrift er tegn på ens selvtillid. Jo større, jo bedre og det gælder så også den anden vej rundt. Et andet tegn på selvtillid kan være, hvis din underskrift er markeret med en streg eller doodle under sig. På den måde slår man fast – på samme måde som med et matematik facit, at det her er ”det rigtige resultat” eller sagt på en anden måde: ”Sådan er jeg”!

3) Er din signatur eller generelle håndskrift meget prætentiøs og flamboyant med snirkler og krøller på hvert 2. bogstav, så er det tegn på at du bluffer meget, og du ikke ønsker at vise dele af din personlighed med andre. Du er med andre ord sådan én man ikke ved, hvor man har henne.

Efternavn

4) Har en mand eller kvinde taget sin ægtefælles efternavn, så siger afstanden mellem deres fornavn og ægtefællens efternavn noget om, hvor godt deres ægteskab fungerer. Står navnene tæt, er det tegn på samhørighed. Er der derimod stor afstand mellem fornavnet og ægtefællens efternavn, så er det tegn på at man ønsker at distancere sig fra hende eller ham.

5) Dit efternavn kan også sige noget om din familietilknytning generelt. Består din signatur af et tydeligt skrevet fornavn og derefter en hurtig og kaotisk krusedulle, så kan det være tegn på, at du på en eller anden vis distancerer dig fra efternavnet. Nogle streger sågar dele af deres efternavn ud, når de skal skrive under på et dokument.

Hældning

6) Hvis du oplever, at dine ord hælder, når du skriver på linjeret papir, så er det helt normalt.
Hælder dine bogstaver og ord mod højre, så er det et tegn på, at du er meget fremadskuende og tænker på fremtiden. Derudover er du et åbent menneske, som stoler og tror på det bedste i andre mennesker.

Hælder dine bogstaver og ord derimod mod venstre, så er det et tegn på, at du har en tendens til at leve i fortiden og holde lidt tilbage på dine følelser. Står din skrift derimod snorlige på linjen, så er du formentlig ret god til at ”leve i nuet”.

7) Skriver du meget langsomt, utydeligt eller går tilbage og retter op på dine bogstaver alt imens du skriver, så kan det være tegn på, at du tilbageholder information eller ikke ønsker at gøre opmærksom på dig selv.

Rundinger på bogstaver

8) Bogstaver med store rundinger kaldes for ovaler (eksempler o, a, g, d, b). Ovalerne symboliserer vores mund. Er dine ovaler hele, så er det et tegn på ærlighed. Er dine ovaler derimod brudt med en streg eller en lille krølle, så er dét det mest universelle tegn på løgn – eller at du skriver med gammeldags skråskrift!
Grafologi er som sagt en forlængelse af kropssproget, så man kan sammenligne det med, at man sætter hånden for munden for at skjule sin løgn. Bogstaverne ’æ’ og ’ø’ er selvfølgelig brudt af en streg, så de tæller ikke med under dette punkt.

Bogstavet ‘T’

9) Den horisontale (vandrette) streg på bogstavet t, siger noget om et menneskes selvværd. Jo længere nede t-baren er placeret mod grundlinjen jo mindre selvværd. Sidder den meget lavt, kan det være tegn på at du er deprimeret. Sidder t-baren derimod meget højt, har du formentlig et godt selvværd. Donald Trump sætter eksempelvis sin t-bar umanerligt højt. Hælder din t-bar sågar opad, er det tegn på at du er glad og positiv – faktisk er du ikke til at skyde igennem. Med andre ord, så viser bogstavet ‘t’ om man “sætter barren højt”

10) Vi fortsætter lige med bogstavet ’t’. Udover hvor højt den horisontale linje er placeret på t’et, så siger længden på den også meget om os mennesker. Jo længere t-baren er i bredden desto mere handlekraftig er man. En lang t-bar siger noget om, at man har et stort drive, er vedholdende og har en god arbejdsmoral. Måske man kan se den vandrette streg på er ‘t’ som et symbol på et menneskes skuldre?

Bogstavet ‘I’

11) Prikken over i’et er i kun en lille detalje, men den siger noget om, hvor meget detaljesans og hvor omhyggeligt et menneske er. Sidder prikken placeret lige over i’et som en prik, så er du et meget ordentligt menneske, som er yderst loyal overfor din omgangskreds. Formentlig er du ret omhyggelig med hvilke mennesker du lukker ind i dit liv.
Sidder prikken højt er du måske lidt af en idealist? Sidder prikken derimod lavt (altså tæt på resten af bogstavet), så er du måske genert anlagt?
Er prikken over i’et stor og tyk, så er du nok lidt af en materialist og antageligvis et ret passioneret menneske med stor appetit efter livets goder.
Laver du en cirkel over dit ’i’ i stedet for en prik, så skal du eventuelt overveje at søge hjælp.

Margener

12) Når du skriver på et stykke papir, fylder du så hele papiret ud eller laver du automatisk margener i siderne samt top og bund? Igen, på samme måde som med kropssprog, så siger det ret meget om dig, om du ”fylder det hele” – hvilket du nok gør, hvis du skriver helt ud til alle kanterne af papiret. Har du derimod meget brede margener så er du måske lidt mere afventende og tilbageholden. Du giver i hvert fald plads til andre mennesker.

Svaj

13) Bogstaver med et svaj der går under grundlinjen (eksempler ’g’, ’j’ og ’y’) siger noget om vores sociale adfærd. Jo større og længere svajet er på disse bogstaver, jo flere mennesker har man brug for at have omkring sig. Har man meget store svaj, så vil man klare sig virkelig skidt på en øde ø. Ydermere siger størrelsen på svajet også noget om vores higen efter andre goder – såsom penge, magt og sex.

14) Har bogstaverne med et svaj (igen samme eksempler – ’g’, ’j’ og ’y’) ikke et svaj, men derimod et knæk, som viser sig i form af en vinkel, så er det et ret farligt træk. Man kalder knækket for ”Felon’s claw”. Mange diktatorer har dette særpræg i deres håndskrift. Trækket indikerer manipulation og manglende evne til at afgive kontrol.

Bredde

15) Afslutningsvis så siger størrelsen – men i høj grad også bredden af dine bogstaver meget om dig som menneske.
Er dine bogstaver meget sammenpresset ellet tæt, så er det et tegn på at du har utrolig meget selvkontrol. Samtidig oplever du nok også, at du ofte føler manglende frihed til at gøre tingene på din måde.
Omvendt, er dine bogstaver meget vidde er du et meget ambitiøst menneske som er meget interesseret i verden omkring dig. Når det så er sagt, så har du det måske lidt svært med at forpligte dig – eller binde dig til andre mennesker og du døjer af og til med koncentrationsbesvær.

Det var alt for denne gang. Tilkendegiv endelig, hvis du kunne lide opslaget, så laver jeg hjertens gerne endnu et indslag om emnet – tænker titlen bliver: ”Grafologi for letøvede”.
Jeg håber, du blev underholdt og at du blev klogere ?

Vil du dele med verden?

Carina Randeris

Tak fordi du læser med! Dette er hvad jeg kalder et “indfald” – illustreret læsning omkring dét at være et kreativt menneske. Skulle du få lyst, er der mange flere indfald her på siden, som du kan hygge dig med.

Få besked om nye indfald

facebook2
instagram2
pinterest2

Flere indfald som dette